מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
הצהרת נגישות

אנשי קשר לליווי מורים עולים

share
שתפו עמוד:
אנשי קשר לליווי מורים עולים

שם

תפקיד

טלפון

שם

ניצה הלוי כהן

תפקיד

מובילת תחום מורים עולים
והדרכה המחוזית של מורים עולים

טלפון

054-5550610

שם

הדסה ממו

תפקיד

מרכזת ליווי מורים עולים מצרפת ומבלגיה,
וחברה בוועדה להכרת תעודות הוראה

טלפון

050-2350073

שם

ריטה לוין

תפקיד

מרכזת תכנית עולי אוקראינה ורוסיה

טלפון

054-8131298

שם

מרינה קופרשלק

תפקיד

מחוז צפון

טלפון

052-3229232

שם

מירי סלומון ברזילי

תפקיד

עולי אוקראינה במחוז צפון

טלפון

050-7325642

שם

סיגל ששון

תפקיד

מחוז חיפה

טלפון

050-3625248

שם

ליליה לנץ קוזמינוב

תפקיד

עולי אוקראינה במחוז חיפה

טלפון

052-2821864

שם

עפרה יהודה

תפקיד

מחוז מרכז

טלפון

052-3458191

שם

יפעת ביטון לוטן

תפקיד

מחוז תל אביב

טלפון

050-4324196

שם

דינה עשור

תפקיד

מחוז מנח"י

טלפון

050-9605580

שם

אפרת שלזינגר

תפקיד

מחוז ירושלים

טלפון

058-5405600

שם

גלינה יונין

תפקיד

מחוז דרום

טלפון

054-5886786

שם

יואל גרומבק

תפקיד

מחוז התיישבותי

טלפון

054-2610003

שם

בסי פלדמן

תפקיד

מרכזת ליווי עולים דוברי ספרדית
וסיוע בשקילת תארים

טלפון

058-6661712