מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
הצהרת נגישות

אגף כניסה להוראה וקשרי אקדמיה שדה

share
שתפו עמוד:
אגף כניסה להוראה וקשרי אקדמיה שדה

אודות אגף כניסה להוראה וקשרי אקדמיה שדה

​אגף התמחות והשתלבות בהוראה מלווה את בוגרי ההכשרה הנכנסים למערכת החינוך. שלב הכניסה להוראה נמשך שלוש שנים והוא מורכב משנת 'התמחות בהוראה' ושנתיים נוספות בלווי המורה כמורה חדש. המטרות המרכזיות של תקופה זו מתמקדות בהתפתחות המקצועית של עובד ההוראה המתחיל, תוך פיתוח תרבות קליטה והערכה במערכת החינוכית הקולטת. עבודת ההוראה של המתמחה ושל המורה החדש מתבצעת בליווי חונך ומלווה מקצועיים, לצורך תמיכה ועיצוב דפוסי עבודה פרופסיונאליים, כמו גם לשמר במערכת החינוך את עובדי ההוראה האיכותיים ולמנוע את נשירתם ממנה.

תפיסת שלב ההתמחות וההשתלבות בישראל מושתתת על הראייה את ההוראה כפרופסיה. במסגרת תהליך זה חלה בישראל חובת ההתמחות בהוראה (סטאז') בשנת ההוראה הראשונה. ההתמחות היא אחד התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה. תקופת ההתמחות והכניסה להוראה נועדה לאפשר למתמחה ולעובד הוראה המתחיל "כניסה רכה" לתוך הפרופסיה בתהליך חיברות הדרגתי.

בתקופה זו פועל המורה בתנאי אמת ומתנסה בפועל בעבודת ההוראה, עבודה מורכבת הנעשית במצבים משתנים ובלתי צפויים, תוך שהוא עובר תהליך חיברות כפול: חיברות לתוך מקצוע ההוראה, תוך גיבוש זהותו המקצועית כמורה וחיברות לתוך ארגון בעל תרבות ייחודית לו כלומר בית הספר שבו הוא נקלט לעבודה. למעשה, הוא מתנסה בשני תהליכים בעת ובעונה אחת ב"להיות מורה" (becoming a teacher) וב"ללמוד ללמד" (learning to teach). (Vonk, 1995).

המתמחים והמורים החדשים מתמודדים עם מגוון אתגרים בתחומים כגון: ניהול כיתה, התמודדות עם קשיי משמעת, תכנון שיעורים לטווח ארוך, קשר עם הורים וכדומה. כמו כן, מתמודדים לעיתים קרובות המתמחים והמורים החדשים עם קשיים רגשיים של תחושת מסוגלות ובטחון עצמי בתפקידם החדש כמורים ובכניסתם לארגון החדש.
הספרות המקצועית העוסקת בנושא מעידה שמתן תמיכה וליווי למתמחים ולמורים החדשים עם כניסתם להוראה ישפר את חווית כניסתם למקצוע ההוראה ואף ימנע את נשירתם (Feiman-Nemser et al 2000).

לפיכך, פותח מערך לקליטה מיטבית הכולל מעגלי תמיכה שונים המלווים את המתמחה והמורה החדש בעבודתו. השותפים העיקריים לקליטה מיטבית של מתמחים ושל עובדי הוראה חדשים.

המרכיבים המרכזיים בתהליך הקליטה המיטבי:

 1. ליווי קבוצתי במסגרת סדנת התמחות – סדנת עמיתים רפלקטיבית, של קבוצת מתמחים או עובדי הוראה חדשים בשיתוף המוסדות האקדמיים להכשרת עובדי הוראה, המתקיימת במוסד האקדמי או בחממה בית ספרית.
 2. חונכות וליווי אישי, על ידי מורה עמית מנוסה בבית הספר.
 3. יצירת תנאים המאפשרים הצלחה במוסד החינוכי בו עובד המתמחה ועובד ההוראה החדש, כמו:

  הוראה במקצועות שאליהם הוכשרו:

  • התאמת אופי הכיתות שבהן הם מלמדים ליכולת המקצועית שלהם
  • הימנעות מפיצול שעות ההוראה למספר רב של כיתות
  • מיסוד תהליכי החונכות והליווי בבית הספר – תפקיד, זמן ומקום
  • עידוד מורים מנוסים ללמוד בקורסים להכשרת חונכים ומלווים
  • קיום מפגשי תמיכה וליווי של בעלי תפקידים, כגון: יועצת
  • מפגשי תמיכה ומדיניות "דלת פתוחה" של מנהל בית הספר

 4. תהליכי הערכה המתקיימים במקצועיות ובשקיפות, כולל תהליכי צפייה ומשוב, כתיבת הערכות מעצבות לאורך השנה וכתיבת הערכות מסכמות בסוף השנה: למתמחים – לקראת קבלת רישיון לעיסוק בהוראה, ולעובדי הוראה חדשים – לקראת קביעות במערכת.
  לשם יצירה של תרבות קליטה מיטבית יש צורך בראייה מערכתית כוללת המתייחסת לשותפים העיקריים שעוסקים בקליטת המתמחים והמורים החדשים.

נהלים כללים

 • מתמחה הוא כל עובד הוראה בשנתו הראשונה במערכת החינוך. המועסק בהוראה בכתה בפועל במקצוע אליו הוכשר, באותה שנת לימודים, במשך 6 חודשים לפחות, ברצף או לכל היותר, בשתי תקופות של לא פחות משלושה חודשים רצופים כל תקופה.

  דרישות ההתמחות

  1. עבודה בהוראה בשנת לימודים, באופן המזכה בשנת ותק בהוראה, בהיקף של שליש משרה לפחות
  2. השתתפות בסדנת סטאז'
  3. ליווי על ידי חונך, החונך ממונה ומשובץ על ידי מנהל בית הספר
  4. הערכה מסכמת חיובית בסיום שנת ההתמחות
 • החונך מלווה את המתמחה ברציפות במשך כל שנת עבודתו הראשונה בהוראה, על כל היבטיה. הוא מספק למתמחה תמיכה מקצועית, חברתית ורגשית, מעריך את התפתחותו המקצועית ומסייע לו להיקלט בסביבת העבודה הספציפית בדרך של הצמחת היכולות החיוניות לו במילוי תפקידו, כהמשך לתהליך הכשרתו לקראת הכניסה למקצוע.

  החונך יערוך מפגשים קבועים עם המתמחה בשעה קבועה במערכת, ויקיים עימו קשר אישי מקצועי שוטף; יצפה בשני שיעורים לפחות בכל מחצית שנה בתיאום מראש עם המתמחה; יקיים שיחת משוב בעקבות כל צפייה, יתעד את התצפיות ויערוך שיחות משוב לצורך הערכת המתמחה; החונך הוא שותף פעיל בתהליך ההערכה של המתמחה על שני שלביו: "משוב אמצע שנה" ו"הערכה מסכמת". החונך יתעד בכתב את המשוב על עבודת המתמחה, ובכלל זה יכתוב דוחות צפייה בשיעוריו. מנהל בית הספר או המפקחת על גני הילדים ממנה את החונך. כל חונך יכול לחנוך עד שלושה מתמחים. הגמול למורה החונך משולם דרך תלוש השכר, על פי מפתח זה:

  2.4% לחניכת מתמחה, 4.8% לחניכת שני מתמחים, 7.2% לחניכת שלושה מתמחים.

  מנהל וסגן מנהל אינם יכולים להיות חונכים.

  הדרישות לתפקיד חונך

  • עובד הוראה המועסק בפועל ומדווח כחלק מצוות ההוראה במערכות משרד החינוך.
  • בעל ותק בהוראה בפועל של 4 שנים לפחות.
  • בעל תעודת הוראה או רישיון לעיסוק בהוראה.
  • בוגר קורס להכשרת חונכים "חונכים ומלווים" או משתתף בקורס במקביל לעבודתו כחונך.
 • מי שסיים את תקופת התמחותו בהצלחה הינו מורה חדש או גננת חדשה. בתקופה זו עובד ההוראה הוא בעל זכאות לרישיון לעיסוק בהוראה, אולם נמצא עדיין בשלב ההיקלטות והכניסה למקצוע.
  בשנת העבודה הראשונה שלאחר שנת ההתמחות יתקיימו התהליכים האלה:

  • השתתפות בקורס לעובדי הוראה חדשים בהיקף של 30 שעות, הקורס מיועד לקבוצת עובדי הוראה חדשים בשנה שלאחר ההתמחות, והוא מתקיים באחריות המוסד להכשרת עובדי הוראה בהנחיית איש סגל מקצועי. מטרתו להעמיק את תחושת המסוגלות בעבודת ההוראה. קורס זה מוכר לקידום במתווה הפיתוח המקצועי על פי הכללים של האגף לפיתוח מקצועי.
  • במסגרת הקורס, יקבלו המורים החדשים גם ליווי על ידי מורה מלווה שהוא בוגר קורס להכשרת חונכים ומלווים, בהיקף של 20 שעות לסיוע בהשתלבותו המיטבית במערכת החינוך
  • השתתפות בתהליכי הערכה לקראת קביעות על פי נוהלי הזכאות לקביעות במערכת החינוך
  • תהליכי ההערכה הללו מתנהלים על ידי מנהל בית הספר או המפקח על גן הילדים על בסיס דוחות צפייה, שיחות משוב ועדויות נוספות ומתקיימים על פי נוהלי הערכת עובדי הוראה, כמפורסם בסעיף 8.2-23 בחוזר הוראות הקבע עה/3(ב), "נוהל הערכה של עובדי הוראה וניהול".
 • תפקיד המלווה

  המלווה הוא מורה עמית מנוסה המלווה את עובד ההוראה החדש לאחר שנת ההתמחות בהיקף של 20 שעות בשנה ומספק לו תמיכה מקצועית-דידקטית, תמיכה חברתית ותמיכה רגשית. המלווה מסייע לעובד ההוראה החדש להיקלט בעבודה בדרך של טיפוח היכולות החיוניות לעבודתו.

  תהליך הליווי, כמו תהליך החונכות, הוא תהליך של דיאלוג מתמיד בין המלווה לבין עובד ההוראה החדש והוא מתקיים במקום העבודה ומחוצה לו. הליווי כולל: קיום סדרה של מפגשים אישיים עם עובד ההוראה החדש, בהיקף של 20 שעות, צפייה בשיעורים שמעביר עובד ההוראה החדש, על פי בקשתו ובתיאום מראש, צפייה בשיעורים שמעביר המלווה, על פי הצורך, קיום שיחות משוב בעקבות צפיית המלווה בשיעוריו של עובד ההוראה החדש. יצירת קשר עם המנהל או המפקח ובעלי תפקידים לפיתוח תרבות קליטה מיטבית של מתמחים ושל עובדי הוראה חדשים.

  המורה המלווה זכאי לתשלום על עבודתו. התשלום נעשה באמצעות המוסד להכשרת מורים שבו משתתף עובד ההוראה החדש בקורס לעובדי הוראה חדשים.