מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
הצהרת נגישות

בעלי תפקידים ב​אגף להכשרה אקדמית וקשרי מל"ג ות"ת

share
שתפו עמוד:
בעלי תפקידים ב​אגף להכשרה אקדמית וקשרי מל"ג ות"ת

מנהלת אגף א' הכשרה אקדמית וקשרי מל"ג ות"ת

ד"ר לילי רוסו

שם

תפקיד

טלפון

שם

ד"ר כמאל חואלד

תפקיד

מפקח מוסדות להכשרת עובדי הוראה במגזר הלא יהודי

טלפון

073-3931328

שם

גב' שרית כהן

תפקיד

מפקחת מוסדות להכשרת עובדי הוראה בחינוך הממלכתי דתי

טלפון

073-3931327

שם

גב' רונית דגן

תפקיד

מפקחת

טלפון

073-3931327

שם

גב' מיכל מדמון

תפקיד

מדריכה ארצית

טלפון

073-3931327