מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
הצהרת נגישות

אודותינו

share
שתפו עמוד:
אודותינו

אודות המינהל

מינהל עובדי הוראה הינו מינהל במשרד החינוך אשר אחראי על הלמידה וההתפתחות המקצועית של 200,000 עובדי הוראה, 4,800 מנהלים כ- 908 מפקחים , 7025 מדיריכים וכ-10,000 מורים חדשים בשנה, כ-50,000 סטודנטים להוראה (30,000 באוניברסיטאות ובמכללות ו-20,000 בסמינרים ומכונים חרדים), 66 מרכזי פסגה הפזורים בכל הארץ 40,000 תומכי הוראה 5,000 בנות שירות לאומי וחיילות .
מינהל עובדי הוראה אחראי על תהליכי הלמידה שעוברים עובדי ההוראה של מדינת ישראל, החל משלב הכשרתם, דרך ליווי בקליטתם והלמידה והפיתוח המקצועי לאורך הקריירה.

בעלי תפקידים בלשכת מנהל מינהל עובדי הוראה

  • ד"ר איריס ביטון
  • סמנכ"לית ומנהלת מינהל עובדי הוראה

מינהל עובדי הוראה

  • ​איל רם כנס פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

  • חקר פרקטיקה - הדרך החברתית לתובנה מעשית בהוראה. איל רם

אגף בכיר הכשרה והתמחות

האגף אחראי על גיוס והכשרת המורים בכל המגזרים, פיתוח קידום וניהול תחומי התכנון, גיוס הכשרה אקדמית התמחות העובדים והשתלבותם המיטבית במערכת החינוך.

אגף הכשרה אקדמית וקשרי מל"ג ות"ת

האגף מרכז את הקשר עם המוסדות האקדמיים ועם המועצה להשכלה גבוהה ומלווה את התכניות האקדמיות.

אגף השתלבות והתמחות

האגף מלווה את בוגרי תכניות ההכשרה הנכנסים למערכת החינוך.
שלב הכניסה להוראה נמשך שלוש שנים ומורכב משנה אחת של 'התמחות בהוראה', ושנתיים נוספות של לווי המורה החדש, עד אשר הליך השלמת קליטתו מתבצע באופן המיטבי.

אגף לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה

האגף אחראי לגיבוש מדיניות הפיתוח המקצועי והובלת תהליכים פדגוגיים וארגוניים.
תהליכים אלו מאפשרים לעובדי ההוראה בתפקידיהם השונים ולמערכת החינוך בכלל להביא לכלל מיצוי מירבי ומיטבי של המשאבים המוקצים לפיתוח המקצועי של העובדים בשלבי הקריירה השונים. אחראי להתאמת הפיתוח המקצועי לצרכי המערכת ולחינוך במאה ה- 21.

תחום הערכת עובדי הוראה והניהול

כחלק ממאמצי קידום ושיפור איכות עבודת המורים וצוותי הניהול במערכת החינוכית בה הם פועלים, מתקיימת הערכת צוותי ההוראה והניהול. התחום נושא באחריות לפיתוח ויישום תהליכי הערכה ומשוב עקביים, שיטתיים, אובייקטיביים הוגנים ומעוגני ראיות. הערכת עובדי ההוראה מתקיימת לאורך כל רצף הקריירה במהלך שנת התמחות ובסופה, לגמר ניסיון (קביעות) והערכה מעצבת לקידום בדרגה.

הובלת התכנון של הכשרת המנהלים למערכת החינוך, בשיתוף עם המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית "אבני ראשה". התחום מוביל גם את הפיתוח המקצועי של המנהלים והמפקחים.

תחום תומכי ההוראה

הוא תחום חדש יחסית במשרד החינוך, תחתיו מרוכז ניהול כוח האדם בהוראה שאינם עובדי הוראה מן המניין, כגון: בנות שירות לאומי, מתמחים שאינם מורים, סטודנטים, גימלאים ומתנדבים למיניהם. מאיסוף הנתונים עולה כי מספרם של תומכי ההוראה מונה עשרות אלפי אנשים המתנדבים באופן עצמאי בבתי ספר, או בהתקשרות דרך עמותות המוכרות לצורך זה ע"י משרד החינוך (בהן שמונה עמותות מרכזיות).

תחום שירות לאומי שירות הלאומי

הינו ערוץ התנדבותי לבעלי פטור משירות צבאי שבחרו בשליחות ערכית חברתית. המתנדבים תורמים באמצעות חונכות אישית לצמצום פערים לימודיים וחברתיים. תפקיד המינהל לכוון, לשבץ להכשיר וללוות את המתנדבים כך שיביאו תועלת מירבית למערכת החינוך, תוך מיצוי חזון המינהל מתבסס על האמונה, כי באחריותו של כל אדם המגיע למערכת החינוך, חובה עליו להיות לומד ניצחי חלה עליו האחריות ללמוד ולהתפתח לאורך כל הקריירה. על כן, המינהל מפתח תהלכי הערכת עובדי הוראה המסייעים ומדייקים את הצרכים להתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה ושל המוסד בנוסף המנהל מפתח תוכניות ייחודיות המאפשרות לכל עובד הוראה ללמוד ולהגיע להישגים נדרשים חשובים. כל עובד יבחר בשיתוף מנהל המוסד את מסלול הלמידה שלו בהתאם להערכתו, לשאיפותיו, רצונותיו, נטיית ליבו וצרכי המוסד. הוא יוכל לבחור את אופן הלמידה והתכנים המתאימים לו.