מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
הצהרת נגישות

שירות אזרחי

share
שתפו עמוד:
שירות אזרחי

משרד החינוך מברך ומקדם שילוב בני ובנות שירות התנדבותי קהילתי אזרחי בחברה הערבית במוסדות חינוך על פני שלבי הגיל השונים.

בעבודת המתנדב ישנו פוטנציאל חיובי גדול לשיפור האקלים, להעלאת הישגי התלמידים ולקידום החינוך החברתי. בעצם נוכחותם במוסדות החינוך, המתנדבים משמשים דוגמא אישית במעורבות חברתית למען הקהילה ומסייעים בטיפוח ערך זה בקרב התלמידים.

כמי שרק לאחרונה סיימו את לימודיהם התיכוניים וקרובים בגילם לתלמידים, המתנדבים נדמים פעמים רבות כ"אחים ואחיות גדולים " עבור התלמידים והילדים, אליהם ניתן לפנות לסיוע בלימודים, לייעוץ ולאוזן קשבת.
המתנדבות השותפות בפרויקט זה זוכות בהעצמה נשית משמעותית החל מתהליך ההכשרה המקצועי שהן עוברות וממשיך בפעילויות ההדרכה והליווי אותן הן מקיימות במוסדות החינוך.

התכנית, כפעילות של המגזר האזרחי במדינה, תשפיע לאורך זמן הן בקידום החברה הערבית והן בהשפעתה על החברה הישראלית בכלל, תוך חיזוק תחושות השוויון, התרומה לקהילה ופיתוח התרבות הדמוקרטית.

השירות הלאומי-אזרחי מתבסס על שלושה עקרונות מרכזיים

משרד החינוך מברך ומקדם שילוב בני ובנות שירות התנדבותי קהילתי אזרחי בחברה הערבית במוסדות חינוך על פני שלבי הגיל השונים.

  • שירות בקהילה - מטרתה המרכזית של ההתנדבות היא מתן שירות לקהילה ולציבור הרחב במקומות בהם נזקקים  לשירות כזה, והוא אינו מסופק מסיבות שונות.
  • הכנה והכשרה לתעסוקה - במהלך תקופת התנדבות, רוכשים המתנדבים כלים וניסיון מקצועי שיוכלו לשמש אותם בתעסוקה עתידית. 
  • פיתוח אישיות והמנהיגות - במהלך שנת ההתנדבות, רוכשים המתנדבים כלים התורמים לפיתוח האישיות,  כישורי המנהיגות וההעצמה האישית.

מטרות עיקריות בהכשרת תומכי החינוך בשירות האזרחי כבוגרים

  • הקניית ידע, מיומנויות וערכים שיאפשרו השתלבות בחיים הבוגרים באופן עצמאי
  • העצמה אישית ואיתור החוזקות האישיות, למימוש הפוטנציאל של כל מתנדב ומתנדבת.
  • חיזוק המודעות למעורבות חברתית ואחריות קהילתית תוך מתן כלים המהווים דוגמא אישית במוסדות החינוך בשנת ההתנדבות ובקהילה בחייהם הבוגרים בהמשך.

נתונים לשנת תשפ"ג – שלבי הגיל-פורמלי

חט"ב ותיכון, 422, 16%

גני ילדים 857, 33%

יסודי, 1340 51%

סה"כ 2619

אסטרטגיית פעולה

שלב 1 - תיקנון תומכי חינוך והוראה וחלוקה לעמותות
שלב 2 - חלוקת התקנים ע"י העמותות לישובים בהתאם למקום מגורים של התומכים
שלב 3 - הכשרות של התומכים ומנחי התומכים
שלב 4 - ליווי תומכי חינוך והוראה כקבוצה וכפרטני בזירה המוסדית
שלב 5 - ליווי רשותי בשיתוף האגף + רפרנטים מטעם האגף + פיקוח הרשותי + המשרד לשירות אזרחי