מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
הצהרת נגישות

בעלי תפקידים באגף הכשרה והתמחות עובדי הוראה

share
שתפו עמוד:
בעלי תפקידים באגף הכשרה והתמחות עובדי הוראה

מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות עובדי הוראה

צוות האגף ותחומי אחריות מרכזיים

 • אלון ברוך - ממונה דרגות קידום לסגל המכללות.
  אחראי לביצוע מדיניות דרגות קידום אקדמיות במכללות האקדמיות לחינוך בכפוף להסכם השכר.
 • דר' אשר רויטל - אגף הכשרה אקדמית קשרי מל"ג ות"ת.
  ניהול ידע ותחזוקת אתר האינטרנט של האגף; סיוע בחיבור קולות קוראים לתכניות הכשרה והכנתם לוועדה הבוחרת; השתתפות בוועדה, יידוע המוסדות ומעקב; ריכוז פיילוט מוסדות חינוך מורשי התנסות; פרסום נהלים והוראות חדשים בחוזרי מנכ"ל.
 • בוסקילה דוד - אגף הכשרה אקדמית קשרי מל"ג ות"ת.
  אחראי למִנהל הסטודנטים הלומדים, לתקני הסגל, לתהליכי ההוראה בקורלציה לתעודות ההוראה, תחום דרגות הקידום האקדמיות בזיקה לתחום כוח אדם.בדיקת תנאי הקבלה ללימודים, השלמת חובות לימודיים וזכאות לתעודת ההוראה, בדיקת העמידה של המתכשרים להוראה בתנאי הקבלה ללימודים, השלמת החובות הלימודיים עפ"י תכנית ההכשרה להוראה המאושרת ע"י המל"ג והזכאות לתעודת ההוראה בתום הלימודים.
 • בלוי חני - מדריכה ארצית.
  אחראית על המסגרות התוספתיות להתמחות ואתר האגף. אחראית על הקשר עם המחוז החרדי וירושלים.
 • בלסקי מקסים - רפרנט כח אדם, מנהל ענף כח אדם בהוראה, אגף בכיר הכשרה והתמחות עובדי הוראה.
  טיפול במערכות עוש"ר, שיבוצי מורים, גמולי השתלמות, דירוג והסמכה, ותק מקצועי, אחריות להכנת תיקים, ופרוטוקולים לוועדת פרסומים, אחריות להחתמת תעודות, ועדה פריטטית, מערכת "משכית", חופשות ללא שכר, בקשות לתוספת שעות, פרטי שרות ופיצויים, ימי מחלה, רכישת זכויות, הסכמי רציפות, צרוף שרות קודם, עדכון דרגות קידום, מענקי יובל.
 • גובר רותם - מדריכה ארצית.
  אחראית על הקשר עם מדריכות ההתמחות בבתי הספר במחוזות וקשר עם מחוז ת"א.
 • וגה נעמי - ממונה מוסדות להכשרת עובדי הוראה במגזר החרדי.
  פיקוח על תוכניות ההכשרה בסמינרים, אישור פדגוגי לסגל ההוראה, תנאי קבלה, תוכניות הלימודים ומשך ההכשרה, זכאות לתעודת ההוראה בתום הלימודים, אחריות על ההכשרה החלופית בסמינרים, הפעלת פורומים לבעלות תפקידים בסמינרים, סיוע בהכנת קולות קוראים לסמינרים ולמכונים, רגולציה.
 • דר' ותד עלי - נציג האגף להפעלת מערך ההתמחות והליווי במגזר הערבי.
 • זנגריה שירין - אחראית חברה ערבית במחוזות דרום וירושלים.
 • זוסמן רותי - אגף הכשרה והתמחות.
  אחראית תחום מורים עולים, מרכזת תכנית מורים ללא גבולות.
 • דר' חואלד כמאל - מפקח מגזר ערבי, אגף הכשרה אקדמית קשרי מל"ג ות"ת.
  אבטחת איכות באשר למבנה ולמהות של תוכניות ההכשרה, תכנון תוכניות הכשרה להוראה בהתאם לצורכי מערכת החינוך, זיקה והלימה בין ההכשרה בפועל לבין מתווה ההכשרה ותחומי הליבה הנדרשים בהכשרה להוראה, שותפות באישור התוכניות שמוגשות לאישור מל"ג, קבלת החלטות בקשר לאיכות המקצועית של התוכניות המוגשות למל"ג, קבלת החלטות בקשר לנחיצות התוכניות ומקומן ביחס לצורכי מערכת החינוך.
 • יונה טובה - ממונה ראש צוות מכללות להכשרת עובדי הוראה, אגף בכיר הכשרה והתמחות עובדי הוראה.
  אחראית על ועדה פריטטית, מערכת "משכית".
  טיפול: מערכת עוש"ר, שיבוצי מורים, גמולי השתלמות, דירוג והסמכה, ותק מקצועי, חופשות ללא שכר, בקשות לתוספת שעות, פרטי שרות ופיצויים, ימי מחלה, רכישת זכויות, הסכמי רציפות, צרוף שרות קודם.
  עדכון: דרגות קידום, מענקי יובל, ריכוז פרויקט הדוקטורנטים.
 • יונה ריקי - לשכת אגף התמחות וכניסה להוראה.
  אחראית תחום מורים עולים, מרכזת תכנית מורים ללא גבולות.
 • יצקן גל - מזכירות לשכת אגף בכיר הכשרה והתמחות עובדי הוראה.
 • כהן שרית - קידום חדשנות ולמידה דיגיטלית בגיוס, בהכשרה והתמחות של עובדי הוראה.
  חיבור בין עולם החדשנות לעולם החינוך ליצירת שפה ודרכי תקשורת עדכניות, הטמעת טכנולוגיות חדשות וסביבות למידה דיגיטליות בתהליכי גיוס ובתהליכי הכשרה והתמחות אחריות על קורסי ה-Mooc האקדמיים.
 • לבנברג אריאלה - אחראית על הסדנאות המקוונות וקשר עם מחוז חיפה.
 • ליבוביץ' מלי - אחראית על הקשר עם האגף הקדם יסודי וחינוך מיוחד.
 • מאיר משה - מרכז ועדת ערר ויו"ר ועדה להכרה בתעודת הוראה בחו"ל.
 • דר' מוראד טארק - אחראי חברה ערבית במחוזות צפון, חיפה ומרכז ומסגרות תוספתיות, ממונה שילוב מורים ערבים בבתי הספר היהודים.
  קידום קליטה מיטבית של מתמחים ומורים חדשים בבתי הספר, הטמעת קליטה מיטבית של המתמחים והמורים החדשים בשיתוף המנהלים, המפקחים, המכללות והמחוזות, קידום יוזמות לקליטת מתמחים ומורים חדשים בבתי הספר, אחראי מסגרות התמחות תוספתיות בחברה הערבית, שילוב מורים ערבים בבתי הספר היהודים.
 • מרידך אריאלה - מנהלת תחום תקציב הכשרה והתמחות.
 • דר' עמנואל דליה - אחראית על החממות וקשר עם מחוז מרכז.
 • דר' פוסטי מירי - אגף התמחות והשתלבות בהוראה.
  אחראית על הקשר עם המוסדות האקדמיים בכניסה להוראה, עם האגף לפיתוח מקצועי ועם יחידת הערכת עובדי הוראה.
 • פייזר נופר - מנהלת תחום תכנון ומיון עובדי הוראה.
  תכנון הכשרה - הבנת צורכי המערכת על מרכיביה, הצבת יעדי הכשרה וסיוע בהובלת פתרונות ממוקדים.
  מיון כח אדם בהוראה - הסדרת מבחני מיון לסטודנטים להוראה בהתאם למתווה החדש הנגשת מידע תכנוני ושקיפות פנים וחוץ משרדי.
 • מיכל פליישר - לשכת אגף התמחות והשתלבות בהוראה.
 • דר' צימרמן ורדה - מרכזת מהלך פרס הקליטה המיטבית ואחראית על הטמעת מודלים לקליטה מיטבית.
 • קוגן סימה - אגף בכיר הכשרה והתמחות עובדי הוראה.
  מתאמת ומרכזת תכניות גיוס להכשרת מורים. מתאמת ומרכזת פורום תכניות ייחודיות. אחראית שעות תוספתיות לתכניות ייחודיות. רפרנטית משרד החינוך בתוכנית מורים ללא גבולות.
 • קסלר ענת - אחראית פדגוגיה של סדנאות ההתמחות.
 • גל יצקן - לשכת אגף התמחות והשתלבות בהוראה.
 • שוורץ איתן - אחראי על הקשר עם תוכנית רג"ב, מִנהל חברה ונוער וקשר עם מחוז צפון.
 • שושלב אלונה - מנהלת תחום כח אדם במכללות להכשרת עובדי הוראה.
  אחריות על מִנהל כח אדם בהוראה, באגף להכשרת עובדי הוראה ובמכללות להכשרת מורים, עובדי מדינה ועובדי עמותות (עוש"ר), מינוי ראשי מכללות לפי סדר הקדנציות.
  ריכוז ועדות: תנאי שירות, גימלאות ופיצויים, פריטטית ועליונה, שימוע, דרגות שכר אקויולנטיות, פרסומים, גמול השתלמות, רטרואקטיבי.
  אחריות לאישור לוח אקדמי שנתי, אחריות לפרישת עובדי הוראה לגימלאות ולתשלום פדיון ימי מחלה לפורשים, אחריות לאישור בעלי תפקידים במכללות (עובדי מדינה ועובדי עמותה), טיפול בבקשות לשיפויים לעובדי הוראה במסגרת העמותות.
 • שטיינברג חנה - מפקחת מוסדות להכשרת עובדי הוראה במגזר החרדי.
  פיקוח על תוכניות ההכשרה בסמינרים ובמכונים, תנאי הקבלה, תכניות הלימודים ומשך ההכשרה. פיקוח ואישור תכניות ההכשרה בסמינרים ובמכונים, אישור סגלי ההוראה בסמינרים ובמכונים, פיקוח על תנאי הקבלה, תוכניות הלימודים, משך ההכשרה ותעודות ההוראה רישוי סמינרים, תארים אקוויוולנטיים, הפעלת פורומים לבעלות תפקידים בסמינרים, רגולציה.
 • שץ-אופנהיימר אורנה - אחראית תחום ליווי לאורך כל הרצף.
 • שריג עירית - אחראית תחום החונכות.