מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
הצהרת נגישות

אגף שירות לאומי

share
שתפו עמוד:
אגף שירות לאומי

אודות האגף

שירות לאומי

השירות הלאומי הינו ערוץ התנדבותי למי שקיבלו פטור משירות צבאי. כ-4,000 בנות ובנים מתנדבים בסיוע חינוכי, ותורמים בכך לצמצום פערים לימודיים וחברתיים, ומקיימים חונכות אישית לשיפור הישגים לימודיים וחברתיים.
משרד החינוך מצא את המשאב של מתנדבי השירות הלאומי כגורם ערכי ומשמעותי בקידום המטרות של המשרד, לצורך כך הקים את האגף לשירות לאומי שינהל את אלפי המתנדבים שמגיעים להתנדב לשירות הלאומי בתחום החינוך. האגף לשירות לאומי קיים מזה שנים רבות. ומטרתו להגיע למיצוי אופטימלי ויעיל של יכולות מתנדבי השירות הלאומי לשביעות רצון מקום ההשמה ומתנדבי השירות הלאומי. האגף בהתקשרות עם מספר עמותות שמטרתן להפעיל את מתנדבי השירות הלאומי במוסדות החינוך.

תחומי הפעולה של האגף

סיווג מקומות השמה

משרד החינוך קבע כמדיניות , כי התקנים יחולקו בין תחומי הפעילויות השונות של המשרד , כך שכל אחד מתחומים אלה יקבל סך אחוזים ספציפי עבור תחום זה. באגף נקבעו קריטריונים /מפתחות שעל פיהם מחליטים איזה מוסד זכאי לקבל תקן אחד או יותר. בממוצע כ-2300 מוסדות חינוך זוכים לתקן. לאחר שהוחלט על רשימת המוסדות הזכאים לתקן, האגף מחלק אותם בין 6 העמותות שזכו במכרז להפעלת מתנדבי השרות הלאומי. העמותות מתחילות את כל תהליך הפרסום, החשיפה המיונים ובסופם השיבוץ הסופי.

הכנה לקראת שירות

 • הכנה לבנות החמ"ד בכיתות י"א י"ב לקראת שירות לאומי משמעותי, מבחינה חינוכית-ערכית ומבחינה רגשית על ידי תכנית "תיקון עולם" – תכנית תלת שנתית שנבנתה בשיתוף פעולה בין מנהל החינוך הדתי, מינהל חברה ונוער והאגף לשירות לאומי בנושא הכנה לשירות, גם לתחומים שמחוץ למערכת החינוך (רווחה, בריאות, ביטחון).
 • כנסים ארציים – כנסי חשיפה שמטרתם לחשוף את מגוון התקנים בשירות הלאומי לתלמידות י"א -י"ב בחמ"ד.

תהליך המיון והשיבוץ למועמדים לשירות לאומי

 • לבעלי פטור שלא על רקע דתי – התהליך הוא אישי מול העמותה אליה מעוניין המועמד להשתייך.
 • לבנות החמ"ד:
  • הנחיית הבנות לגבי תהליך קבלת ההחלטה על מקום השירות על ידי מצגת משותפת של עמותות השירות הלאומי.
  • מיונים מוקדמים של תחומים הדורשים הדרכה ועמידה מול קהל.
  • סיורי הכרות של הבנות במקומות ההשמה.
  • שיבוץ סופי על פי התאמת הבנות למקומות ההשמה.

הכשרה והדרכה של מתנדבי השירות הלאומי

אגף שירות לאומי במשרד החינוך, רואה חשיבות רבה מאד בהכשרת המתנדבים לפני ובמהלך השירות הלאומי על מנת שהמתנדבים יגיעו עם ידע מקצועי ויוכלו לסייע במידה המיטבית לילדים עמם הם עובדים. במסגרת ההכשרה של המתנדבים ישנם ימי הכשרה בתנאי פנימייה (בדרך כלל הכשרת קיץ וסמינריון חורף) וימי הכשרה ללא לינה:

 • הכשרת קיץ – סמינריון הכנה לשירות במהלך הקיץ שלפני תחילת השירות. הסמינירון נותן כלים מקצועיים והכרות ראשונית עם התחום בו המתנדבים יפעלו והכרות עם העמותה בה הם מתנדבים.
 • השתלמויות חורף – השתלמויות מקצועיות והעשרה תוך מהלך השירות.
 • השתלמויות מקצועיות – ימי עיון במהלך השירות שמטרתם להמשיך ולהעשיר את המתנדבים בכלים שיסייעו להם בעבודתם במקום השירות.

ליווי המתנדבים בזמן השירות הלאומי

במהלך שנת השירות, מגיעים נציגי האגף למפגשים עם המתנדבים על מנת לוודא שהמתנדבים מקבלים את המעטפת הנדרשת לצורך ביצוע תפקידם, לראות שהמתנדבים מקבלים את היחס הראוי וכי התנאים של מקום ההתנדבות ומקום המגורים הינם תנאים טובים. על מנת לוודא זאת, נקבעו נהלי הפעלה המגדירים את תפקידי המתנדבים במוסדות החינוך. במסגרת זו מתקיימים כמה סוגי מפגשים:

 • ביקור במוסדות החינוך – מפגש עם המתנדבים והרכזת שלהם מטעם העמותה, וכן מפגש עם מנהל המוסד ונציגיו. זאת על מנת לוודא שלמתנדב יש מערכת שעות תקינה ודרישות תפקיד המתאימות לדרישות המשרד.
 • ביקור בדירות השירות – יחד עם מנהל תחום הדיור מטעם העמותה המפעילה על מנת לוודא שהדירה במצב טוב ומתאימה למתנדבים.
 • מפגשים עם רכזות העמותות על מנת לשמוע מהן איך מתנהל הליווי של המתנדבים ולמתן דגשים של האגף לליווי המתנדבים.
 • העברת שאלון משוב אינטרנטי לכלל המתנדבים. בשאלון נשאלים המתנדבים על תנאי ההתנדבות, תחושת המשמעותיות שלהם, היחס במקום השירות, היחס של הרכזת ומידת שביעות הרצון מדירת השירות.

​מערכת בקרה וניהול השירות הלאומי

אודות המערכת

המערכת מנהלת ומבקרת את אופן הפעלת תקני השירות הלאומי הממומנים ע"י משרד החינוך באמצעות הגופים המוכרים.

המערכת מאפשרת לגופים המוכרים להעביר בממשק אינטרנטי את פעילות מתנדבי השירות הלאומי בכל מסגרות התנדבות ומתריעה בפניהם ובפני משרד החינוך על שגיאות בדיווחים לצורך תיקון והעברת דוחות מדויקים ואמינים.

המערכת מבצעת, עבור האגף לשירות לאומי, ניהול ובקרת נתונים הנדרשים בהפעלת תקני המתנדבים ע"י הגופים המוכרים: המערכת מנתחת, מעבדת ומאמתת את הדיווחים המתקבלים ומאפשרת לאגף לנהל ולבקר באופן אפקטיבי, נושאים חיוניים הכרוכים בניהול השירות הלאומי.