מיקומך כאן: פורטל עובדי הוראה
(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוךhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/IturMosdot2.htm
א"י וארכיאולוגיהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Eretz
אגף א' לפיתוח מקצועי לעו"הhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/PituachMiktzoie
אגף א' לפיתוח פדגוגיhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi
אגף אמנויותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafOmanuyot/hp.htm
אגף בכיר לארגון הלימודיםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/IrgunLimudim/
אגף חברה ורוחhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/AgafHevraRuach
אגף למחוננים ומצטייניםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Gifted/
אגף מדעיםhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/agafmadaim
אגף ספרי לימודhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud
אגף קליטת תלמידים עוליםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/olim
אגף רכש, מכרזים והתקשרויותhttp://www.education.gov.il/michrazim/
אגף שפותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot
אומנויות העיצובhttp://yeda.amalnet.k12.il/artmegama/
אופק חדש - הרפורמה בחינוךhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Ofek
אזרחותhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/mafmarezrachut/hodaot/dvarhamafmarit.htm
אירועים תורנייםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/EruhimToraniyim.htm
אישור בוחנים בע"פ לתלמידים ליקויי למידהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/Bochanim.htm
איתור בתי ספרhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/IturMosdot.htm
איתור בתי ספר - הזנה ל"בית הספר מציג"http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/ImsIshur1.htm
איתור בתי ספר - הזנה ל"רשות מציגה"http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/RashutHatshara.htm
איתור בתי ספר – הזנה ל"הודעות"http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/HazanatHodaot.htm
איתור כתובות ביונת דוארhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/Iturktovot.htm
איתור קורסים לעניין גמול השתלמותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/kurs.htm
אמהריתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Amharit
אמנותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Omanut
אנגליתhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/english/inspectoratesdesk/whatsnew.htm
אפיק - פרסום חוזרי תשלומיםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/AfikPirsum.htm
אפיק לבי"ס -הזנת חוזר תשלומיםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/AfikMosad.htm
אתר העברת ממשקים לקבס"ים ברשויותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/TlmNetMimshak.htm
אתר להעברת ממשקים תלמידי גנ"יhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/TlmNetInterface.htm
בחינותhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams
בטחון, בטיחות ושעת חירוםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/HomePage.htm
ביולוגיהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Biology
ביטוחhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/bituach
במבט רחב – מספרים על החינוךhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/BemabatRachav.htm
בתי ספר בניהול עצמיhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/NihulAtzmi
גיאוגרפיהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/
ד"ש - דוח השתלמויותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/Dash.htm
דוגמא לתשובות לבחינות הבגרותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/TshuvotBagrut.htm
דוחות גנים לרשויות ובעלויותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/DuchotGanim.htm
דוחות מצבת תלמידי גני-ילדים לרשויות ובעלויותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/TlmNet.htm
דיווח חניכי מכינות קד"צhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/mecinot.htm
דיווח על מאגרי מידע במוסדותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/dmm.htm
האחר הוא אניhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/hp.htm
הגשת בקשה לחופשה ללא תשלוםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/ChufshaLeloTashlum.htm
הודעות הדוברותhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/dovrut
הודעות מטה בחינות בגרותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/hdbnet.htm
הוועד הישראלי לאונסקוhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/unesco
הזמנת פעילות חינוכית בכנסת ובבתי המשפטhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/Ezrahut.htm
הזמנת שאלונים לעולים חדשיםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/olm.htm
היסטוריה מ"מhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/history
היסטוריה ממ"דhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/historymmd/hp.htm
היעדרות מורים ותלמידים לרשויותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/HiadrutMorimVeTalmidim.htm
הכשרת עובדי הוראהhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/hachsharatovdeyhoraa
המזכירות הפדגוגיתhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/portal
המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפיםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/mazkirut_pedagogit/mate
המטה לתרבות ישראלhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet
הנדסת אלקטרוניקה ומחשביםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scitech/ML/elecomp.htm
הסעות - נטhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/HasahotNet.htm
הערכת גננותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/HaarachatGananot.htm
הערכת מנהליםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/HaaracatOvdeyHoraa.htm
הערכת מתמחיםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/Mitmachim.htm
הערכת עובדי הוראה או סגניםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HaarachatOvdeyHoraa
הפיקוח על המקצועות העצמאייםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/PinatMafmar/DvarMafmar.htm
הרשמה לבחינות ופרסום ציוניםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/PortalBagrut.htm
השאלת ספרי לימודhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Seferzol/
ועדות השמהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/MaarechetVaadotAsama.htm
זהירות ובטיחות בדרכיםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/zahav
זיכרון ועצמאותhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/zikaronvazmaut
זימון נבחנים אקסטרנים לבחינות בגרותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/pzenet.htm
זכויות התלמידhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/
חגי תשריhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/RoshHashana
חוות הדעת (לשעבר קישורים לעתיד)http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/HavatDaat.htm
חוזרי מנכ"לhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/ChozreyMankal.htm
חוק חופש המידעhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/hofesh/darkeypniya/
חורבן ונחמהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Hurban/
חותם - School Agreementhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/School_Agreement
חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגריםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ibc
חידון התנ''ךhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tnh/harshama/letter_to_signed.htm
חידון ירושלים שליhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/jeh
חינוך גופניhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/PikuachArtzi/Ma_Hadash/Ma_Chadash.htm
חינוך דרוזי וצ'רקסיhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ChinuchDruzi
חינוך חינם מגיל 3http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Gil3
חינוך יסודיhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Yesodi
חינוך לבריאותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/
חינוך לחשיבה - אופק פדגוגיhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/OfekPedagogi
חינוך מבוגריםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/AdultEducation
חינוך מוכר שאינו רשמי (חינוך חרדי)http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/ChinuchMukar
חינוך מיוחדhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Special
חינוך על-יסודיhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/highschool/default.htm
חינוך ערביhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu
חינוך קדם יסודיhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/preschool
חלונות לזיכרוןhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/memory/yadzikaron
חנוכהhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/hanuka
חפציבהhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/heftziba/odotheftziba/odot.htm
חקלאותhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/chaklaut
חשבותhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/hashavut/default.htm
טו בשבטhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/TuBishvat
טיפה ביםhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tipa
טכנולוגיות תקשורתhttp://www.amalnet.k12.il/sites/commun/
יום הזיכרון ליצחק רביןhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Rabin/
יום השואה והגבורהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa
יום ירושליםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Jerusalem
יונת דוארhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/YonatDoar.htm
כח אדם בהוראהhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/coachadam
כימיהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/chimya
ל"ג בעומרhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/lagbaomer/
לוח אירועיםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/lernet.htm
לוח גאנט ארצי למוסדות החינוךhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/Gant.htm
לוח מועדי בחינותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/lernetex.htm
לומדים מרחוקhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/moe/lms
למידה שיתופית בין מדינותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ipncl/
לשון והבעהhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/ivrit
לשכת המדען הראשיhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/scientist
לשכת תנאי שירות עו"הhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/sherut
מאגר הפעלות - מינהל חברה ונוערhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/I01Net.htm
מאגר מרצים בהשתלמויותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/MaagarMartzim.htm
מאגר שאלות מבחןhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/MaagarsheelotMivchan.htm
מגדר ושוויון בין המיניםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shivion/HomePage.htm
מדב"ס - מערכת דיווח בית ספריתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/Madbas.htm
מדגנ"ט - מערכת דיווח לגננותhttp://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mdgnet/hp.htm
מדע וטכנולוגיה יסודי וחט"בhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/science_tech
מדעי החברהhttp://www.education.gov.il/hevra/
מדעי המחשב וטכנולוגיות מידעhttp://www.csit.org.il/Default.aspx
מדעי הסביבהhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/madaehasvivva
מוזיאוניםhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/agafa/mozeon
מוזיקהhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/music/dvarhamafmar/dvarhamafmar.htm
מוטבhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/motav
מוסדות תורנייםhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mt/odot/tafkidimyechidot.htm
מועצת התלמידים והנוער הארציתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mtna
מורות חיילותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moach
מורשת קהילות ישראלhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/jewishpeople
מחוז דרוםhttp://www.edu-negev.gov.il/
מחוז חיפהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Haifa
מחוז ירושליםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Jerusalem/
מחוז מרכזhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Merkaz
מחוז צפוןhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tzafon
מחוז תל אביבhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/TelAviv/
מחולhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol
מחלקת פרסומיםhttp://www.education.gov.il/pirsumim/
מחנכים מסביב לשעוןhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Yam/Default.aspx
מחשבת ישראל בחינוך הממלכתיhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael
מחשבת ישראל ממ"דhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/mafmarmachshevetmmd/pinatmafmar/dvarhamafmar.htm
מינהל החינוך הדתיhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/hemed
מינהל הפיתוחhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pituach/Default.htm
מינהל חברה ונוערhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/
מינהל כלכלה ותקציביםhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/minhalcalcala
מינהל לחינוך התיישבותיhttp://www.mchp.gov.il/site/KfarOlami
מינהל למדע וטכנולוגיהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech
מינהל למדע וטכנולוגיה - הנדסת בניה ואדריכלותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Adrichalut/HandasaAdricalut.htm
מינהל למדע וטכנולוגיה - טכנולוגיות תקשורתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/tikshoret
מינהל למדע וטכנולוגיה - מגמה מדעית טכנולוגיתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/madaittechnologit
מינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת ביוטכנולוגיהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/biotechnologia
מינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת הנדסת תעשייה וניהולhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/TaasiaVenihul
מינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת חינוךhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/chinuc
מינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת מלונאותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/melonaut
מינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת מערכות בריאותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/briut/HomePage.htm
מינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת מערכות ימיותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/MarineSystem/Homepage.htm
מינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת עושים תקשורתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/tikshoret
מינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת תיירות ופנאיhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/tayarutvepnai
מינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת תקשובhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/Tikshuv
מינהל למדע וטכנולוגיה - מקצוע מדעי הטכנולוגיהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/MadeayHatechnologia/hp.htm
מינהל עובדי הוראהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MinhalHachsharaPituach
מינהל פדגוגיhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/minhalpedagogi
מינהל קשרי חוץ, אונסקו ותפקידים מיוחדיםhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/kishreichutz/odot/mivnehaagaf.htm
מינהלת הטיוליםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tiyulim
מינהלת יישומי מנב"סhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Manbas
מית"ר - מידע על תשלומים לרשויותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/Meitar.htm
מכינות קדם צבאיותhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mechinot_kdam
מכרזיםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/Michrazim.htm
ממונה על החינוך הבדואיhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Beduim
מנב"סנטhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/manbasnet.htm
מנב"סנט - מודול ביטחוןhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/ModulBotacon.htm
מעמד האישהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/women
מערכת איתור קורסי השתלמות למבוגרים שהסתיימוhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/kursimLemevugarimAvar.htm
מערכת איתור קורסים להשתלמות למבוגריםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/kursimLemevugarimAtid.htm
מערכת מידע גיאוגרפיhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/MaarechetMeidaGeografit.htm
מערכת עבודות גמרhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/avodotgemer.htm
מערכת שירות לציבורhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/slznet.htm
מערכת שעות בית ספריתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/MaarechetShaoot.htm
מצבת עובדי הוראה שאינם רשמיים (עוש"ר)http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/Mcr.htm
מרכזים לאזרחות ודמוקרטיהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Ezrachut
משבצתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/Mishbezet.htm
משוב בגרותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/MashovBagrut.htm
משכית - שיבוץhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/MaskitSibutz.htm
מתמטיקהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/
ניהול משתמשים והרשאותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/NihulMishtamshim.htm
ניהול סיסמאותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/NihulSisma.htm
ניסויים ויזמותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Nisuyim
נתוני בחינות בגרותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/NetuneyBagrut.htm
נתוני תמיכותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/NetuneyTmichot.htm
סחל"ב - סטודנטים חוברים לבית הספר ולגןhttp://muni.tik-tak.co.il/web/index.asp?codeclient=1223&codesubweb=0&f=1
סטאז' התמחות בהוראהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Staj
ספרדיתhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/espanolhebrow
ספרותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifrut
ספרות ממ"דhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/sifrutmmd/shulchanmafmar/dvar.htm
ספריות בתי ספרhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/agafa/sifriya
עבודות גמרhttp://www.education.gov.il/avodot-gemer/
עברית בבי"ס ערבייםhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/marzev
עדכון אמצעי הקשר שליhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/EmzaiKesher.htm
עוז לתמורהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/oz/
ערבית ועולם האסלאםhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/arabsafa
פורטל הוריםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/PortalHorim/
פורטל התוכן החינוכיhttp://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx
פורטל חגיםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/PortalHagim
פורטל יצירה צעירה Meducationhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/meducation/
פורטל עובדי הוראהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/portalovdeyhoraa
פורטל תלמידיםhttp://www.education.gov.il/talmidim
פוריםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Purim/
פיזיקהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Phizika
פילוסופיהhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/philosophy/mishulchanamafmar/dvaramafmar.htm
פניות ותלונות הציבור וקו פתוח לתלמידיםhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/pniyot
פסחhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Pesach
פק"מ - פרסום קבצים מאובטחיםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/Pakam.htm
פרסום נרשמים לבחינות בגרות – מידע לבי"סhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/pirsum_nirshamim.htm
פרסי ישראלhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/PrasIsrael
צרפתיתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/FrancaisHebrow
קורסים לגמול השתלמותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/KursimHishtalmut.htm
קטלוג חומרי למידה בעבריתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/KatalogIvrit.htm
קטלוג חומרי למידה בערביתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/KatalogAravit.htm
קטלוג מטה ההסברהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/KatalogHasbara.htm
קטלוג פרסומיםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/KatalogPirsumim.htm
קטלוג שירות הסרטים הישראליhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/KatalogSherutSratim.htm
קידום נוערhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/KDN.htm
ראמ"ה - רשות ארצית למדידה והערכה בחינוךhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama
רישוי והכרהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/hp.htm
רמת שירותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/RamatSherut.htm
רשם הקרנותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Kranot
שאלוני בגרותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/SheeloneyBagrut.htm
שבועותhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Shavuot/
שיבוץ תלמידים בשעת חירוםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/shibutstalmidimbhairum.htm
שילוביתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/Shiluv.htm
שירות לאומיhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/SherutLeumi
שירות פסיכולוגי יעוציhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
שירותי חינוך ורווחה (שח"ר)http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shachar
שלום כיתה א'http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/KitaAlef
ת"ל אנגלית (באנגלית)http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/english.htm
ת"ל אנגלית (עברית)http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/english/hakdama/rational.htm
ת"ל ביולוגיהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Biologic
ת"ל בשבילי החל"בhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/briut
ת"ל דת נוצריתhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/arabicnatzrut
ת"ל חינוך גופני לבגרותhttp://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/gufani/index.html
ת"ל חינוך לשוני עבריתhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/chinuch_leshoni
ת"ל חינוך לשוני ערביתhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/arabiclashon
ת"ל חקלאות ולימודי הסביבהhttp://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/haklaut/index.html
ת"ל יזמותhttp://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/yazamut/home.html
ת"ל מולדת, חברה ואזרחותhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/moledet/
ת"ל מולדת, חברה ואזרחות ערביתhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/arabicmoledet
ת"ל מחשבת ישראל מ"מhttp://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/machshevet/index.html
ת"ל מחשבת ישראל ממ"דhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/machshevet_mmd
ת"ל מקרא ממ"דhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/mikrammd
ת"ל מתמטיקה חט"בhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/math_chatav
ת"ל מתמטיקה יסודיhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/math_yesodi
ת"ל סוציולוגיהhttp://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/socio/index.html
ת"ל סוציולוגיה (בערבית)http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/socio/arabic/index.html
ת"ל עבריתhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/ivrit
ת"ל פיזיקהhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/physics/index.aspx
תושב"עhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/
תושב"ע ממ"דhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/toshbammd/dvarmafmar/
תיאטרוןhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/theatre
תכנון הפיתוח המקצועי של עובדי הוראהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/HtlNet.htm
תכנון ופיתוח תכניות לימודיםhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/portal
תכנית המצוינים במכללות האקדמיות לחינוךhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Metzuyanut/
תכנית ציל"ה: צהרי יום להעשרה בגילאי 3-8http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/yomale/hp.htm
תלושי שכרhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/TlusheySachar.htm
תמיכותhttp://www.education.gov.il/pirsumtmichot
תנ"ך בחינוך הממלכתיhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/mikramam
תנ"ך ממ"דhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/hemed/yehidotmafmarim/mafmartanach/dvarhamafmar.htm
תקן פסיכולוגיםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/MaarechetPsichologim.htm
תקנון שירות לעובדי הוראהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/MaagareyMeida/TakanonSherut.htm
תקנטhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/Tekenet.htm
תקצוב מוניציפאליhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/SherutimMaagarim/sherutim/TiktzuvMonitzipaly.htm
תקשובhttp://tikshuv.csit.org.il/
תקשורת וקולנועhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/tikshoret/hodaotveidkunim/luachhodaot.htm
תרבות תורניתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Toranit
תשמרו את הכוחhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/MashehuTov
תכנית התקשוב
כ"ד אלול תשע"ד 19/09/2014